Objednávka kurzů

Vyberte si kurz, který si přejete absolvovat

 

Kurz Vůdce malého plavidla
(základní část), kategorie M a M 20

Základní část – plavební provoz
Noční a denní signalizace plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení za plavby a za stání
Zvukové signály dávané mechanickým zařízením na plavidlech vnitrozemské plavby
Signalizace pro řízení plavby na vodní cestě
Technické základy
Základy první pomoci

Kurz MPZ (doplňová část),
kategorie C - příbřežní plavba na moři

Mezinárodní námořní právo a předpisy
Základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, oblast A
Základy meteorologie
Základy bezpečnosti a záchrany života na moři

Kurz plachetnice (doplňová část),
kategorie S

Rozdělení plachetnic
Hlavní názvy částí a vybavení
Teorie sil působících na plavbu plachetnice
Kormidelní zařízení
Technika plachtění

Ověření praktických dovedností

s výcvikem nebo bez výcviku

Odplouvání, připlouvání, vyvazování, proplouvání plavební komorou.

Doklad o ověření praktických doveností.

Bonus

Ke každému kurzu
Vůdce malého plavidla (základní část),
získáváte bonus ve formě ebooku
Proplouváme plavebními komorami
bez stresu v 10 bodech. 

Objednávkový formulář