Nabídka studijních materiálů pro získání průkazů
VMP, MPZ a plachetnice


Neradi usedáte do lavic?
Dáváte přednost samostudiu?
Lépe vám leze probíraná látka do hlavy,
když si čas a tempo studia volíte sami?
Nemáte o víkendech čas a raději studujete sami večer doma?


 

Právě pro vás jsme připravili materiály v elektronické podobě pro vaši individuální přípravu ke zkouškám na Státní plavební správě.

V pohodlí vašeho domova se připravíte sami dle vašich časových možností.
Skripta vás provedou komplexně probíranou látkou. 

Jsou dostupná ve třech variantách ve formátu pdf
VMP - Vůdce malého plavidla (základní část), kategorie M a M20
MPZ - doplňková část, kategorie C, příbřežní plavba na moři
Plachetnice - doplňková část, kategorie S a S20

Své nově nabyté vědomosti si můžete ověřit na testových otázkách.
Jsou dostupné ve třech variantách korespondujících
s jednotlivými kategoriemi.

Až budete připraveni

Než se vydáte na Státní plavební správu, připravte si následující náležitosti:

› kompletně vyplněnou žádost o vydání plavebního dokladu
správní poplatek ve výši 500 Kč
fotografii o rozměru 3,5 x 4,5cm ne starší než 1 rok
› lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností pověřenou osobou
(pokud budete požadovat průkaz kategorie M, S)
Osnovu naleznete zde »

Náležitosti odevzdáte referentovi dokladů osob a objednáte se na vámi vyhovující termín písemné zkoušky.
Kontakty naleznete zde »