Chcete se naučit řídit loď?
Potřebujete průkaz Vůdce malého plavidla?

Svěřte se do našich rukou.

Připravíme vás ke zkoušce na Státní plavební správě srozumitelnou formou.

Nevadí, že nemáte vůbec žádné zkušenosti.

Kurzy, které pořádáme:

Podle litery zákona:

Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla:

  • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
  • M 20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
  • S 20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
  • MPZ (C) průkaz opravňuje k vedení malého plavidla v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice pokud žadatel splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla nejméně pro kategorii M20, M. a navíc vykoná zkoušku z teorie plavby na moři.

Přeloženo do lidštiny:

Prostě je to jako u řidičáku na auto. Tam uděláte jízdy a jdete na testy na dopravku. (Možná v opačném pořadí, už nevím.)

U lodí uděláte plavby a jdete na testy na plavebku. V tomto pořadí, ne jinak. Plavby (zkoušky z praxe) jsou součástí kurzu, papír pro plavebku dostanete od nás.

Pro plachetnici platí totéž.

Moře je bez plaveb, pouze testy.

Ty, kteří na člunu ještě neseděli, nebo málo, naučíme během kurzů, co je třeba. Stačí si dokoupit výcvik.

 

Časová náročnost kurzů:

 

VMP kategorie M a M 20

  základní část

  sobota 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

MPZ kategorie C příbřežní plavba na moře

doplňková část

sobota 15:30 - 17:00

Plachetnice kategorie S a S 20

  doplňková část

  neděle 8:00 -10:30

Cvičné plavby, ověřování praktických dovedností

neděle 11:30 - 16:00

Přibližně po 45 minutách jsou krátké přestávky.

V průběhu kurzů je vymezen dostatečný prostor pro vaše dotazy.

Časy se mohou měnit v závislosti na počtu účastníků a zájemců o jednotlivé kurzy.

Mohlo by vás zajímat

V den nástupu na kurz mějte připravené tyto náležitosti:


 

  1. žádost o vydání plavebního dokladu, kompletně vyplněnou
  2. administrační poplatek ve výši 500 Kč
  3. fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok
  4. NOVĚ lze podávat i platit žádost on-line
  5. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Co obsahuje kurzovné:


 

Při prezentaci obdržíte skripta a kompletní testové otázky vč. vyhodnocení.
Všechny materiály dostanete v elektronické podobě.

V průběhu konání kurzů je připraveno studené občerstvení.
K volné konzumaci je voda, káva a čaj. 

 

 

Co neobsahuje kurzovné:

V případě zájmu vám zajistíme oběd v restauraci a ubytování v blízkosti konání kurzů.

Co bude dál po absolvování kurzu? 

Doporučujeme si dát časovou rezervu nejméně 2 týdny než půjdete ke zkoušce, abyste si látku mohli ještě sami dopilovat.

Vyzkoušejte si vzorové testy autentické s těmi, které jsou k dispozici při zkoušce.
Budete přesně vědět, zda jste již ke zkoušce připraveni.

Na stránkách Státní plavební správy si vyberte pro vás optimální termín zkoušky.
Vámi předané dokumenty doplníme o tento termín a na zkoušky vás přihlásíme.
Termín zkoušky nám dejte vědět nejpozdějí 10 dnů před jejím začátkem.

Jak probíhají zkoušky?

Zkoušky probíhají formou testu za pomocí počítače.
Na výběr máte ze tří možností. Správnou možnost zakliknete.
Nejprve je nutné složit povinnou zkoušku VMP.
Po jejím úspěšném složení můžete následně složit i zkoušku MPZplachetnice.

Základní část VMP určená pro kategorie M a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 bodů.

Zkouška pro oblast C MPZ – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Doplňková část Plachetnice určená pro kategorie S a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 11 bodů.

Pokud žadatel při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do čtyř měsíců od podání žádosti. Po čtyřech měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů. Bližší podrobnosti o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla viz Informace o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla.

 

Je vám něco nejasného?

napište nám na: kurzy@damazakormidlem.cz
nebo v naléhavém případě volejte na tel: 602541378