Kurz na vysílačku

Omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Platnost omezeného průkazu radiotelefonisty (OFN)

•    omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN

•    omezený průkaz opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě v pobřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze

Obsah kurzu

 • Radiokomunikace v lodním provozu
 • Pravidla komunikace (hláskovací abecedy, číslice, výslovnost)
 • Rozdělení vln podle vlnových délek
 • Vybavení lodi radiokomunikačními prostředky
 • Identifikace plavidel a pobřežních stanic
 • Volací a pracovní frekvence
 • Navazování spojení mezi loďmi – nácvik
 • Navazování spojení loď – pobřežní stanice a naopak – nácvik
 • Rutinní, tísňový, pilnostní a bezpečnostní provoz
 • Standardní výrazy používané v plavební a pohyblivé námořní službě
 • Radiotechnické minimum (vlnění, frekvence, délka vlny, akumulátory, měření proudu a napětí atp.)
 • Základní informace o právních předpisech platných pro provozování radiokomunikačních prostředků na lodi
 • Příprava na zkoušku pro získání průkazu radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby – testy

Lektoři:

 • Capt. Petr Křenek – úvod, plavba podle přístrojů, radar, maják, boje, mapa
 • Ing. Petr Papírník – radiokomunikační provoz, použití lodní radiostanice – příprava na zkoušku
 • Mgr. Jana Balcarová – význam anglických frází a jejich aplikace v komunikaci prostřednictvím lodních stanic (pojítek)

Termín kurzu :

 

16. 5. 2019 v 16 hodin

 

Doba trvání kurzu: 5 hodin

 

Místo:

 

Školicí místnost

 

Cena: 8 900 Kč

 

Zkouška

Zkouška se koná na Českém telekomunikačním úřadě v Praze

Podmínky:

 

 • Správní poplatek – 600 Kč je splatný předem na účet ČTÚ, kopie dokladu o zaplacení se přikládá k žádosti
 • Aktuální fotografie formátu 35 × 45 mm (občanský průkaz)
 • Žadatelé s trvalým pobytem mimo ČR – kopie cestovního dokladu / identifikačního průkazu

 

Zkoušené předměty:

 

 • Radiokomunikační předpisy
 • Radiokomunikační provoz
 • Elektronika a radiotechnika

Kolik času zkouška zabere?

Cca 30 minut, ale podle zkušebního řádu je doba na vypracování písemného testu 120 minut.

Jakou formou se zkouší?

Písemný test, ze tří odpovědí se zaškrtne jedna správná.

Co ke zkoušce potřebuji?

Psací potřeby

Kdy se dozvím výsledky zkoušky?

Testy jsou opravovány ihned po dopsání testu. Výsledky se tedy dozvíte chvíli po testu.

Kdy dostanu průkaz?

Pokud jsou odevzdané všechny doklady, tak průkaz je vydaný den po vykonání zkoušky.

Jak dlouho je průkaz platný?

5 let

Co když u zkoušky neuspěji?

Za 3 měsíce můžete přijít znovu (poplatek se převádí k další zkoušce, tedy neplatí se znovu)
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.